0

Nikmatnya Ngentotin Kasir Cantik Cerita Dewasa

Nikmatnya Ngentotin Kasir Cantik | Cerita Dewasa

nikmatnya-ngentotin-kasir-cantik-cerita-dewasa

Cerita Dewasa, Foto Bugil, video Hot Cerita Dewasa dan masih banyak yang lainya hanya disini yang lengkap sebagai media Hot Cerita Dewasa Online saat ini kami akan bagikan cerita Nikmatnya Ngentotin Kasir Cantik theproximo.com situs Penyedia Hot Cerita Dewasa yang lengkap dan terupdate:

Cerita Dewasa –  Desy yáng másih berumur 25 táhun tidák menyádári báháyányá bekerjá sebágái kásir di sebuáh toko serbá ádá di Jákártá. Dengán semángát dán keinginán untuk mándiri membuát dirinyá tidák mempedulikán násehát oráng tuányá yáng merásá risáu melihát putriyá sering mendápát gilirán jágá dári málám hinggá pági. Desy lebih memilih bekerjá pádá shift tersebut, kárená dári sáát tengáh málám sámpái pági, járáng sekáli ádá pembeli, sehinggá Desy bisá belájár untuk kuliáhnyá siáng nánti.

Sámpái ákhirnyá pádá suátu málám, Desy mendápáti dirinyá ditodong oleh sepucuk pistol tepát di depán mátányá. Yáng berámbut Gondrong, dán yáng sátu lági berkumis tebál. Mereká berduá, menerobos másuk membuát Desy yáng sedáng berkonsentrási pádá bukunyá terkejut.

“Keluárin uángnyá!” perintáh si Gondrong, sementárá si Kumis memutuskán semuá kábel video dán telepon yáng ádá di toko itu. Tángán Desy gemetár berusáhá membuká láci kásir yáng ádá di depánnyá, sáking tákutnyá kunci itu sámpái terjátuh beberápá káli. Seteláh beberápá sáát, Desy berhásil membuká láci itu dán memerikán semuá uáng yáng ádá di dálámnyá, sebányák 100 ribu kepádá si Gondrong, Desy tidák diperkenánkán menyimpán uáng lebih dári 100 ribu di láci tersebut. Kárená itu setiáp kelebihánnyá lángsung dimásukán ke lemári besi. Seteláh si Gondrong merámpás uáng itu, Desy lángsung mundur ke belákáng, iá sángát ketákután kákinyá lemás, hámpir játuh.

“Másá cumá segini?!” benták si Gondrong.

“Buká lemári besinyá! Sekáráng!” Mereká berduá menggiring Desy másuk ke kántor mánájernyá dán mendorongnyá hinggá játuh berlutut di hádápán lemári besi. Desy mulái menángis, iá tidák táhu nomor kombinási lemári besi itu, iá hányá menyelipkán uáng másuk ke dálám lemári besi melálui celáh pintunyá.

“Cepát!” benták si Kumis, Desy merásákán pistol menempel di belákáng kepálányá. Desy berusáhá untuk menjeláskán káláu iá tidák mengetáhui nomor lemári besi itu. Untungláh, melihát mátá Desy yáng ketákután, mereká berduá percáyá. “Brengsek! Nggák sebánding sámá resikonyá! Iket diá, biár diá nggák bisá mánggil polisi!” Desy di dudukkán di kursi mánájernyá dengán tángán diikát ke belákáng. Kemudián keduá káki Desy jugá diikát ke káki kursi yáng iá duduki. si Kumis kemudián mengámbil plester dán menempelkánnyá ke mulut Desy.

“Beres! áyo cábut!”

“Tunggu! Tunggu dulu cing! Liát diá, diá boleh jugá yá?!”.

“Cepetán! Ntár ádá yáng táu! Kitá cumá dápet 100 ribu, cepetán!”.

“Gue pengen liát bentár ájá!”.

Mátá Desy terbelálák ketiká si Gondrong mendekát dán menárik t-shirt meráh mudá yáng iá kenákán. Dengán sátu tárikán kerás, t-shirt itu robek membuát BH-nyá terlihát. Páyudárá Desy yáng berukurán sedáng, bergoyáng-goyáng kárená Desy merontá-rontá dálám ikátánnyá.

“Wow, oke bánget!” si Gondrong berseru kágum.

“Oke, sekáráng kitá pergi!” áják si Kumis, tidák begitu tertárik pádá Desy kárená sibuk mengáwási keádáán depán toko.

Tápi si Gondrong tidák peduli, iá sekáráng merábá-rábá puting susu Desy lewát BH-nyá, seteláh itu iá memásukkán járinyá ke beláhán páyudárá Desy. Dán tibá-tibá, dengán sátu tárikán BH Desy ditáriknyá, tubuh Desy ikut tertárik ke depán, tápi ákhirnyá táli BH Desy terputus dán sekáráng páyudárá Desy bergoyáng bebás tánpá ditutupi selembár benángpun.

“Jángán!” teriák Desy. Tápi yáng tedengár cumá suárá gumámán. Terásá oleh Desy mulut si Gondrong menghisápi puting susunyá pertámá yáng kiri lálu sekáráng pindáh ke kánán. Kemudián Desy menjerit ketiká si Gondrong mengigit puting susunyá.

“Diem! Jángán berisik!” si Gondrong menámpár Desy, hinggá berkunáng-kunáng. Desy hányá bisá menángis.

“Gue biláng diem!”, sembári berkátá itu si Gondrong menámpár buáh dádá Desy, sámpái sebuáh cáp tángán berwárná meráh terbentuk di páyudárá kiri Desy. Kemudián si Gondrong bergeser dán menámpár uáng sebeláh kánán. Desy terus menjerit-jerit dengán mulut diplester, sementárá si Gondrong terus memukuli buáh dádá Desy sámpái ákhirnyá bulátán buáh dádá Desy berwárná meráh. Baca Selengkapnya

Ini hanya sebagian cerita yang kami berikan, untuk selengkapnya anda bisa kunjungi theproximo.com

Nikmatnya Ngentotin Kasir Cantik | Cerita Dewasa

Pencarian Konten:

  • cerita dewasa desi kasir
  • Cerita ngentot kasir cantik

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *