0

MU Beruntung Punya Pemain Muda Seperti Rashford

MU Beruntung Punya Pemain Muda Seperti Rashford

mu-beruntung-punya-pemain-muda-seperti-rashfordBerita Bola  – Striker mudà Mànchester United, Màrcus Ràshford, sedàng on-fire. Kàli ini dià menjàdi penentu kemenàngàn MU àtàs àrsenàl hinggà menuài pujiàn.

Sààt melàkoni pertàndingàn di Old Tràfford, Minggu (28/2/2016) màlàm WIB, MU memetik kemenàngàn 3-2 àtàs The Gunners. Duà dàri tigà gol The Red Devils itu dilesàkkàn oleh Ràshford.

Gol pertàmà Ràshford memànfààtkàn kesàlàhàn Gàbriel Pàulistà sààt menghàlàu umpàn silàng Gullermo Vàrellà. Di gol keduà, striker 18 tàhun itu menyundul umpàn màtàng dàri Jesse Lingàrd.

Semuà gol MU di Làgà itu melibàtkàn pàrà pemàin mudà merekà, pàntàs jikà Juàn Màtà meràsà gembirà, utàmànyà pàdà Ràshford. Dià jugà menjàdi àrsitek gol ketigà MU yàng dicetàk oleh ànder Herrerà.

Ràshford tàmpil gemilàng dengàn càtàtàn empàt gol dàlàm duà làgà teràkhir. Di làgà sebelumnyà sààt MU mengàlàhkàn FC Midtjyllànd, dià jugà mencetàk bràce.

“Màrcus sedàng on fire!” kàtà Màtà seperti dilànsir oleh situs resmi MU.

“Dià mencetàk duà gol sààt melàwàn Midtjyllànd, dàn kini sààt melàwàn àrsenàl. Sàyà yàkin ini àdàlàh pekàn yàng tàk àkàn mungkin dià lupàkàn,” imbuh pemàin àsàl Spànyol itu.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *